Nehty – stavba a jejich funkce

Nehet se skládá z nehtové ploténky, nehtových valů, nehtové matrix, nehtového lůžka, hyponychia (kůže pod volným koncem nehtu). Nehtová ploténka je produkována převážně zárodečnou matrix a vyrůstá z proximálního nehtového valu. Eponychium překrývá nehet a upevňuje ho u zárodečného matrix. V dolní části nehtové ploténky je poloměsíčitá skvrna bělavé barvy, nazývaná lunula – měsíček. Zde je nehet nejvíc připevněn a je u každého jednotlivce jinak velký. Boční nehtové valy ji udržují na místě. Nehtová ploténka překrývá nehtové lůžko a uvolňuje se od něj v místě hyponychia.

nehty_popis

Nehtová ploténka je tenká (0,25–0,6 mm), tvrdá, mírně elastická, průhledná a vypouklá destička. Je tvořena asi 25 vrstvami mrtvých keratinizovaných, oploštělých buněk. Na dorsální ploše ploténky se buňky překrývají a výsledkem je hladký povrch. Chemicky je nehtová ploténka tvořena vazivovými bílkovinami a keratinem. Tvrdý vlasový typ keratinu je pouze ve střední vrstvě a je orientován kolmo na směr růstu. Měkký kožní typ keratinu je orientován především ve směru příčném. Keratinová vlákna jsou orientována do tří vrstev. Nehtová ploténka obsahuje 10–30 % vody, která je důležitá pro elasticitu a ohebnost nehtu, a malé množství tuku (0,1–1 %). Nehtová ploténka představuje pevnou strukturu. Její tvrdost a mechanická pevnost je pravděpodobně způsobena keratinovými vlákny, bílkovinami (slouží jako lepidlo spojující keratinová vlákna k sobě, vytvářejí spojení nehtových buněk a utvářejí tvar nehtové ploténky) a obsahem vody. Nehtová matrix, také nazývaná „kořen nehtu“, vyrábí a formuje nehtovou ploténku. Nehtové lůžko, nehtová matrix a tkáň okolo nehtu jsou dobře zásobené krevními cévami. Normální nehet na ruce odroste asi za 6 měsíců, zatímco normální nehet na noze odroste za 12–18 měsíců. Rychlost růstu nehtu je výrazně ovlivňována několika faktory:

  • Věk (stárnutí zpomaluje růst)
  • Pohlaví (rychlejší růst u mužů)
  • Podnebí (pomalejší ve studeném klimatu)
  • Dominantní ruka (rychlejší růst)
  • Těhotenství (rychlejší)
  • Drobná poranění/okusování nehtů (zvyšují růst nehtu)
  • Nemoci (mohou zpomalit i zrychlit růst – růst je rychlejší u pacientů s lupénkou a pomalejší u pacientů s horečkou)
  • Malnutrice (pomalejší růst)
  • Užívání léků (zpomalení i zrychlení)

Nehtová ploténka je nejviditelnější částí nehtového aparátu. Je tvořena pevně stlačenými mrtvými buňkami a je vysoce zrohovatělá. Ploténky mohou být malé, velké, úzké, široké, silně či jemně rýhované nebo tenké. Poruchy nehtů sahají od změn pigmentace u těžkých kuřáků až po bolestivé a omezující stavy, kdy je nehtová ploténka dystrofická, hypertrofická, zanícená a infikovaná. Taková onemocnění pacienta ovlivňují fyzicky, sociálně a psychicky a mohou mít negativní dopad na kvalitu života.